ข่าวประชาสัมพันธ์


ช่องทางการติดต่อรายวิชาภาควิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2/2562


ช่องทางการติดต่อรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 

 

Course เวบไซด์ หมายเหตุ
206100 https://www.facebook.com/Math206100  
206103    
206104 http://www.math.science.cmu.ac.th/nattapol/classes/25622/206104/  
206108 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206111 http://www.math.science.cmu.ac.th/206111  
   http://www.facebook.com/calculus206111  
206112 http://www.math.science.cmu.ac.th/206112/  
  https://www.facebook.com/Calculus206112/  
206161 https://www.facebook.com/calculus161.cmu/ เพจกลาง
  https://classroom.google.com/c/NDg1NDY4NTQwMzda Section 001  รหัส cu3cf2d
  https://www.facebook.com/groups/2526671300942294/ Section 3
  https://www.facebook.com/groups/2646017842177050/?ref=share Section 4
  https://classroom.google.com/c/NTI0NTEzNTQ5MDNa Section 801 และ 802 รหัส 2fyczht
206162    
  https://schaidee.com/lectures/206162-2019-2/ Section 2
  http://www.math.science.cmu.ac.th/.../2562-2/206162.html Section 3
206171 https://www.facebook.com/cmu206171  
206172 https://www.facebook.com/cmu206172  
206182 https://www.facebook.com/groups/222472905621767  
206191 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206211    
206216 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206217    
206253 https://www.facebook.com/groups/798211310584215  
206255


private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง
อีเมล์ mkhebcha@gmail.com
206261    
  https://www.facebook.com/groups/math261sec801/ Section 801  
206266    
206281 https://www.facebook.com/206281-Discrete-Math-437380669790919  
  https://classroom.google.com/u/0/c/NTM4NjQ2NjczNDJa  
206311 https://www.facebook.com/206311SetTh/  
206313    
206321 https://www.facebook.com/cmumath321  
206325 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206327    
206331 https://www.facebook.com/Advanced-Cal331-103978860955269  
206336 https://www.facebook.com/groups/2594866840548915/  
206341 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206342 https://sites.google.com/site/thanedcmu/pde342  
206355    
206357    
206362 https://www.facebook.com/Math362/  
206364 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206367 https://classroom.google.com/c/NDgyODM3NDk0NTla  รหัส vzdnkxg
206368    
206370 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206390 http://www.math.science.cmu.ac.th/206390  
https://www.facebook.com/Math-390-939304259442328/  
206421    
206435    
206437    
206467 http://www.math.science.cmu.ac.th/thawinan/206467/2562-2/206467.html  
206471 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206476    
206481 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
206499    
206729 private platform ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
219753 http://www.math.science.cmu.ac.th/nattapol/classes/25622/219753/  

 

  วันที่ 18 มี.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280