ข่าวสาร ป.ตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด วันที่
1 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัล The Best Atom ประจำปีการศึกษา 2563 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัล The Best Atom ประจำปีการศึกษา 2563 2021-02-23
2 ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 2021-02-23
3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการ และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการ และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 2021-02-23
4 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021 2021-02-23
5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 2021-02-23
6 แจ้งหลักสูตรที่สามารถให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ในปีการศึกษา 2564 แจ้งหลักสูตรที่สามารถให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ในปีการศึกษา 2564 2021-02-23
7 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham Ningbo China University Autumn Semester ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nottingham Ningbo China University Autumn Semester 2021-02-23
8 โครงการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-02-23
9 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Exchange Program 2021-02-23
10 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021 2021-02-03
11 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Startup Thailand League CMU 2021" ประชาสัมพันธ์โครงการ "Startup Thailand League CMU 2021" 2021-02-03
12 APSCO รับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ.2564 APSCO รับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ.2564 2021-02-03
13 ประชาสัมพันธ์ Gunma University Fall Semester Exchange Program ประชาสัมพันธ์ Gunma University Fall Semester Exchange Program 2021-02-03
14 ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester 2021-02-03
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Science CMU Job Fair Online 2021 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Science CMU Job Fair Online 2021 2021-02-03
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน AUN - ACTS ประจำปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน AUN - ACTS ประจำปีการศึกษา 2564 2021-02-03
17 ประชาสัมพันธ์ทุนเชิดชูเกียรติแก่นศ.ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์ทุนเชิดชูเกียรติแก่นศ.ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 2021-02-03
18 2021-01-28

 

 

คำถาม,ข้อเสนอแนะ : ติดต่อ อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ โทร 127