ข่าวสาร ป.ตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด วันที่
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ 2021-04-25
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-04-25
3 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Online Summer Program 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Online Summer Program 2021 2021-04-25
4 ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์จาก Mie University ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์จาก Mie University 2021-03-23
5 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU OIA Fall 2021 NTNU Self-paid Visiting Program ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU OIA Fall 2021 NTNU Self-paid Visiting Program 2021-03-23
6 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2021/2022 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2021/2022 2021-03-23
7 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Sun Yat-sen University Fall 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Sun Yat-sen University Fall 2021 2021-03-23
8 ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021 จาก Kansai University ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021 จาก Kansai University 2021-03-23
9 ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University Online International Summer Session ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chonnam National University Online International Summer Session 2021-03-23
10 ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NYCU Fall Semester 2021 ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NYCU Fall Semester 2021 2021-03-23
11 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Fall 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Fall 2021 2021-03-23
12 แจ้งกำหนดส่งใบคำขอเลื่อนสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แจ้งกำหนดส่งใบคำขอเลื่อนสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2021-03-17
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565 2021-03-14
14 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 2021-03-14
15 ทุนรัฐเกาหลีสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนรัฐเกาหลีสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 2021-03-14
16 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Fall 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Fall 2021 2021-03-14
17 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Fall 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Fall 2021 2021-03-14
18 ประสัมพันธ์ทุน 2021 Global Korean Scholarship(GKS) ประสัมพันธ์ทุน 2021 Global Korean Scholarship(GKS) 2021-03-14
19 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Tsing Hua University Fall 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Tsing Hua University Fall 2021 2021-03-14
20 ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application 2021-03-14
21 ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021 ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021 2021-03-14
22 ประชาสัมพันธ์ ประกันวินาศภัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ในราคาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ ประกันวินาศภัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ในราคาพิเศษ 2021-03-14
23 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ Tianjin University ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ Tianjin University 2021-03-14
24 2021-01-28

 

 

คำถาม,ข้อเสนอแนะ : ติดต่อ อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ โทร 127