test

วันที่ 2017-09-18  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

test

ทุนวิจัยมช

วันที่ 2015-11-20  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เชิญสมัครทุนวิจัยมช 2559

ทุนคณะวิทย์ มช

วันที่ 2015-09-24  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียนนักวิจัยทุกท่าน ขอประชาสัมพันธุ์ข่าวการเปิดรับยื่นโครงการวิจัยเพื่อรับทุนคณะวิทยาศาสตร์ โปรดศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบครับ หมดเขตการยื่นข้อเสนอโครงการวันที่ 30 กันยายน 2558 ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ปรารถนา

ทุน วช. 2560

วันที่ 2015-08-13  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียนนักวิจัยทุกท่าน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช มีการเปิดรับสมัครทุนจากงบแผ่นดิน ประจำปี 2560 (ทุน วช.) ตามเอกสารแนบ และ ทั้งนี้ ขอย้ำให้นักวิจัย ศึกษารายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS และการชี้แจงจากศูนย์บริหาร หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการถึงงานบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ปรารถนา

ทุนสกว 2559

วันที่ 2015-08-05  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียนนักวิจัยทุกท่่าน ด้วยการสมัครทุน สกว. จะปิดรับสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ และผู้ที่จะเสนอขอรับทุน จะต้องจัดทำเอกสารส่งผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัยและส่งต่อให้ศูนย์บริหารงานวิจัยภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม โดยเฉพาะทุนที่คณะจะต้องร่วมสมทบทุนด้วย จะต้องเสนอคณบดีลงนามในแบบฟอร์มยินดีร่วมทุน ซึ่งจะต้องใช้เวลา ดังนั้นจึงขอแจ้งให้นักวิจัยที่จะเสนอโครงการ โปรดจัดส่งเรื่องผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัยอย่างช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงต่อการจัดส่งเอกสารเลยกำหนดเวลารับสมัคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ปรารถนา

การจัดงานวันนักวิจัย ประจำปี 2558

วันที่ 2015-08-05  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียน นักวิจัยทุกท่าน งานบริหารงานวิจัยฯ ขอฝ่ากประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนักวิจัย ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยในงานนักวิจัยจะได้รับทราบ 1. ทิศทาง นโยบาย ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 2. กลยุทธ์ ด้านการวิจัย 3. แหล่งทุน และวิธีการเสนอโครงการ ขั้นตอน ระเบียบที่ควรทราบ 4. ค่าบริหารโครงการ/ธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน คืออะไร 5. งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 6. งานด้านวิเทศสัมพันธ์ การจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 7. ทรัพย์สินทางปัญญา 8. อื่นๆ ที่ควรทราบและ ซักถามปัญหา ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมงานได้ทาง แบบฟอร์มตอบรับ / ทางโทรศัพท์ 3322 /อีเมล saijai06@gmail.com ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อเตรียมเอกสาร สถานที่ และอาหารไว้อย่างเพียงพอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ปรารถนา

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

วันที่ 2015-05-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียนนักวิจัยทุกท่าน เพื่อทราบการประกาศรับสมัครทุน พวอ. ประจำปี 2558 ซึ่งมี 2 ประเภทคือ ทุนระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปี 2558 โดยมีปฏิทินดำเนินการดังนี้ ทุน พวอ.ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558 1-15 พ.ค.58 รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 5 มิ.ย. 58 ประเมินและประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา 8 มิ.ย.-10 ก.ค.58 ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรายชื่อนักศึกษา(ถ้ามี) ส.ค.-ต.ค. 58 แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม) ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1 1 ก.ย.57 - 31 ต.ค.57 รอบที่ 2 1 ธ.ค.57 - 31 ม.ค.58 รอบที่ 3 1 มี.ค.58 - 30 เม.ย.58 รอบที่ 4 1 มิ.ย.58 - 31 ก.ค.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธุรการทุกภาควิชา หรือที่งานบริหารงานวิจัย

เชิญส่งข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปี 2558 จาก วช.

วันที่ 2015-04-03  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียนนักวิจัยทุกท่านครับ มีข่าวสารงานวิจัยสองเรื่องครับ 1. การประชาสัมพันธ์ทุน Natural Products for Drug Discovery เป็นการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และ National natural Science Foundation of China (NSFC) โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ Natural Products for Drug Discovery for Agind Society ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาตัวใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุ สมัครทุนผ่าน http://academic.trf.or.th/dbg หมดเขต 15 พฤษภาคม 2558 2. เชิญส่งข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปี 2558 จาก วช. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.nrct.go.th ผู้ประสงค์จะส่งโครงการ ต้องจัดทำเอกสารส่งผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยเท่านั้น หมดเขตส่งถึงคณะวันที่ 20 เม.ย.58 และคณะส่งถึงศูนย์บริหารวันที่ 22 เม.ย 58 ทั้งสองเรื่อง ขอดูรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานวิจัย หรือ ธุรการภาควิชา

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

วันที่ 2015-02-25  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รอบที่ 3 เริ่ม 1 มีนาคม 2558 - 30 เมษายน 2558 ดูรายละเอียดที่ธุรการทุกภาค หรือที่งานบริหารงานวิจัย หรือที่ http://rri.trf.or.th/download.asp เชิญรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท และ เอก ที่ไดรับทุนในปี 2556 โดยจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.