กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "รวมมิตรคณิตศาสตร์" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ อาทิ กีฬา รวมถึงมีการจัดสายเทค และการเลือกผู้ประสานงานชั้นปี 
 
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การดูแลของคณาจารย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยเป็นไปด้วยความสมัครใจ และเป็นไปอย่างมีความสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ นักศึกษาได้ฝึกทักษะการงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การวางแผนการดำเนินงาน และ soft skill ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จจากภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  วันที่ 8 ส.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280