กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม วันแรกพบ


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมวันแรกพบบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมวันแรกพบบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเข้าสู่ครอบครัวคณิตศาสตร์ เพื่อทำความรู้จักกันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

  วันที่ 15 ส.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280