AP Program


ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียดเพิ่มเติม www1.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/
รายการเอกสาร Download
1 โครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์.pdf
2 โครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์_2.pdf
3 โครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์_3.pdf

  วันที่ 18 พ.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280