กิจกรรมวิจัย


การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Chiang Mai –IWR Summer School 2018


การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Chiang Mai –IWR Summer School 2018 ในระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Interdisciplinary Research Center for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติคณิตศาสตร์คณนาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Workshop on Scientific Computing and Environmental Science 2018) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้อง SCB4305 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม จนถึงวันที่ 16  มีนาคม 2561

ที่มา: 
http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2920#.WqdKfmpubIU

  วันที่ 12 มี.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280