ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมงาน "เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการและชุมชน"


ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมงาน "เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการและชุมชน" จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาคณิตศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกบูธแสดงผลงานวิจัยในงาน "เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการและชุมชน" จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดข่าวในเวบไซด์คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 14 ก.พ. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280