ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


9 – 13 พฤษภาคม 2567 นี้ พบกับการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการใหญ่ที่สุดในประเทศ กับ TMO ครั้งที่ 21 ที่เชียงใหม่ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2567 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad (21st TMO) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567  โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
การจัดการแข่งขันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
 
สำหรับสาขาคณิตศาสตร์ นับเป็นสาขาแรกที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ 2532 โดยในประเทศไทยมีการจัดแข่งขันครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการก็ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 จัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ภายในงานประกอบด้วยการสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนอย่างเข้มข้น การทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเชิงสันทนาการสร้างเพื่อเครือข่ายนักเรียน โดยมีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 16 ศูนย์ และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวนรวมกว่า 150 คน และจะมีพิธีปิดในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและพิธีปิดผ่านทางแฟนเพจ TMO 21 & Math Festival 2024
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้สนับสนุนการแข่งขันจากบริษัท หน่วยงานและห้างร้านต่าง ๆ
 
 
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook : TMO 21 & Math Festival 2024
หรือเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/TMO21
  วันที่ 7 พ.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280