ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand-Japan Joint Conference on Computational Geometry and Graphs (TJJCCGG 2020) ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคม 2563 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซด์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/

  วันที่ 22 ก.พ. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280