กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (MATH SCI CMU Colloquium) ประจำเดือนมกราคม 2563


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือมกราคม 2563
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (CMU Math Colloquium)
ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
ในหัวข้อ 

 

On the undecidability of tiling the plane with a set of polyominoes

 
และ การบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิยุตและคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ (Special lecture in discrete and computational mathematics)
ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
ในหัวข้อ

 

Complexity analysis of combinatorial puzzles 

 
โดย 
Dr. Chao Yang
School of Mathematics and Statistics, Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
  วันที่ 6 ม.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280