ข่าวประชาสัมพันธ์


The 1st Workshop on Financial Mathematics and Data Science 2019ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรม The 1st Workshop on Financial Mathematics and Data Science 2019 ระหว่างวันที่ 10 -18 ธันวาคม 2562

  วันที่ 7 ธ.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280