ข่าวประชาสัมพันธ์


The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand (ICYAT2019)ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand (ICYAT2019) ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562

 

http://www.math.science.cmu.ac.th/ICYAT2019/

  วันที่ 3 ธ.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280