ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program)


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program)รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรับสมัครโครงการ AP Program 2567.pdf

  วันที่ 20 พ.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280