ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ รศ.ดร.วนิดา เหมะกุลภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อการจากไปของผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา เหมะกุล
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เหมะกุล มีคุณูปการต่อวงการคณิตศาสตร์ในประเทศไทยหลายด้าน อาทิ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์ในระดับอาเซียน และล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ได้ให้เกียรติเป็น Program Committee Members ในการจัดการประชุม The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCG3 2020+1) เมื่อปี พ.ศ. 2564 ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์

  วันที่ 20 ก.พ. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280