บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน โครงการ Beyond Codingภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 
 
นายกีรติ บูชาทิพย์ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับสอง จากการนำเสนอผลงาน Showcase and FINAL Competition ภายใต้โครงการ Beyond Coding ในกิจกรรม Play Fun Fest: PMU-B CODING ERA  โดยร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม “แกงโฮะ” ทำงานร่วมกับ EVmeplus  ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 เซ็นทรัลพระราม 9 จัดโดย บพค. และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)
  วันที่ 29 ม.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280