ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช


ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 วึ่งเป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ยรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


รายการเอกสาร Download
1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช.pdf

  วันที่ 9 ต.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280