ข่าวรับสมัครงาน


ภาควิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4180092 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
 
คุณสมบัติทั่วไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัคร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานด้านการคลังและพัสดุ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบริการการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
- สมัครด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในเวลาทำการ
- สมัครทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/job-detail.php?id=792

 

  วันที่ 30 พ.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280