กิจกรรมวิจัย


กลุ่มวิจัย IRN จัดการประชุมวิชาการ International Workshop on Digital Image Processing and Machine Learning (IWDM2021)กลุ่มวิจัย International Research Network (IRN) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 International Workshop on Digital Image Processing and Machine Learning (IWDM2021) 
 
ในระหว่าง วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 
ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานของนักวิจัยทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าวนี้ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรมสามารถดูได้ที่ http://iwdm2021.org หรือ www.math.sci.nu.ac.th/iwdm2021
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศด้านงานวิจัยของภาควิชา อันนำมาซึ่งเครือข่ายทางวิชาการ
  วันที่ 20 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280