การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 21

จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2567

เกี่ยวกับ TMO 21

เกี่ยวกับ TMO

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เป็นการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เพื่อเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ (International Mathematical Olympaid : IMO) โดยมีศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี

อ่านต่อ

ทำไมต้อง “เชียงใหม่”

หลากหลาย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มช. มีความหลากหลายทั้งด้านการสอน การวิจัย และคนคณิตศาสตร์ มีความพร้อมในการจัดงานระดับชาติและนานาชาติ

ม่วนงัน

เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

บรรยากาศดี

เชียงใหม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความได้เปรียบด้านที่ตั้ง ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้เชียงใหม่เปรียบเสมือนเมืองสวรรค์ที่ถูกรังสรรค์อย่างลงตัว

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขัน

พิธีเปิด การแข่งขัน และพิธีปิด
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

สถานที่ประสานงานคะแนน
โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่

ติดต่อเรา

Follow Us