กระบวนวิชา 206499

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

                                               

หน้าหลัก

คู่มือการค้นคว้าอิสระ

กำหนดการ

Download/Upload

แบบยื่นแสดงความจำนง

แบบยืนยันเสนอผลงาน

ตัวอย่าง

 

 

 

 

Download เอกสาร

*                       แบบยื่นแสดงความจำนงทำการค้นคว้าอิสระและลงทะเบียนกระบวนวิชา 206499

*                       แบบยืนยันเสนอผลการค้นคว้าอิสระ 206499

 

 

 

Upload แบบยื่นแสดงความจำนงทำการค้นคว้าอิสระ 1/2567

*                        Upload ไฟล์แบบยื่นแสดงความจำนงทำการค้นคว้าอิสระ (ไฟล์ PDF) ที่พิมพ์กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

       พร้อมลายเซ็นนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 499(ประธานกรรมการ) และอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

       โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบยื่นความจำนง640510xxx.pdf” (แบบยื่นความจำนง+รหัสนักศึกษา)           

       ได้ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/pC3C9dyFzW หรือ QR Code ด้านล่าง

 

 

 

Upload แบบยืนยันเสนอผลการค้นคว้าอิสระ 1/2567

*                        Upload ไฟล์แบบยืนยันเสนอผลการค้นคว้าอิสระ (ไฟล์ PDF) ที่พิมพ์กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

       พร้อมลายเซ็นนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 499(ประธานกรรมการ)

       โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบยืนยันเสนอผลงาน640510xxx.pdf” (แบบยืนยันเสนอผลงาน+รหัสนักศึกษา)           

       ได้ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/FWJnx28XaG หรือ QR Code ด้านล่าง