ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพบรรยากาศการอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทบทวนบทเรียนในการสอบกลางภาคให้แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยจัดเตรียมห้องบรรยายของภาควิชา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาใช้พื้นที่ภาควิชาในการทบทวนบทเรียน ภายใต้บรรยากาศทางวิชาการ โดยคำนึงถึงความสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ 

ภาควิชาเชื่อมั่นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงสร้างสังคมของการเรียนรู้ร่วมกันที่มิใช่การแข่งขันห้ำหั่นกัน ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในเรื่องการใช้ห้องดังกล่าวด้วย ถือเป็นการสร้างความตระหนักต่อการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมในอีกทางหนึ่ง

  วันที่ 2 ก.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280