กิจกรรมวิจัย


ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IWDM2021กลุ่มวิจัย IRN โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม นำสนอผลงานทางวิชาการ
 
International Workshop on Digital Image Processing and Machine Learning (IWDM2021) 
 
ในระหว่าง วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iwdm2021.org หรือ www.math.sci.nu.ac.th/iwdm2021
 
  วันที่ 4 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280