รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. ณัฐกร : :

ผศ.ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา

Nattakorn Sukantamala

ห้องทำงาน / Office       MB2107
โทรภายใน / Telephone       114
อีเมล์ / Email       nattakorn.s@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2536

M.A. (Mathematics) Univ. of Alabama, USA., 1998

Ph.D (Mathematics) Univ. of Alabama, USA, 2003

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Complex Analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 7
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 11

Sukantamala, N.; Wu, Z. On the Nevanlinna-Type Classes, Proceeding of the 13th International Conference on Finite and Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications, 2006.

ณัฐกร สุคันธมาลา. (2555). ซิ่นตีนจกแห่งลุ่มน้ำแม่ปิง : The Symmetry Analysis. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จำกัด. 297 หน้า.

B. Wongsaijai and N. Sukantamala, “Convexity Properties for Certain Classes of Analytic Functions Associated with an Integral Operator”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2014, article 703139, 6 pages, 2014.

B. Wongsaijai and N. Sukantamala, “Convexity Properties for Generalized q-Integral Operators of p-Valent Functions Involving the Ruscheweyh Derivative and the Generalized Salagean Operator”, Far East Journal of Mathematical Sciences,
vol. 96, no. 4, pp. 437–462, 2015.

B. Wongsaijai and N. Sukantamala, “Mapping Properties of Generalized q-Integral Operators of p-Valent Functions Involving the Ruscheweyh Derivative and the Generalized Salagean Operator”, Acta Universitatis Apulensis, vol. 2015, no. 41, pp. 31-50, 2015.

B. Wongsaijai and N. Sukantamala, “Applications of Fractional q-Calculus to Certain Subclass of Analytic p-Valent Functions with Negative Coefficients”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, article 273236, 12 pages, 2015.


ใส่ความเห็น