รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. นวินดา : :

อ.ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

Nawinda Chutsagulprom

ห้องทำงาน / Office       2302
โทรภายใน / Telephone       125
อีเมล์ / Email       nawinda.chuts@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 1
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis


ใส่ความเห็น