รายละเอียด บุคลากร
นางสาว ณัฐนันท์ ดวงคำ

Natthanan Doungkham

ห้องทำงาน / Office       
โทรภายใน / Telephone       106
อีเมล์ / Email       homhom.ab@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) le> table {
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis


ใส่ความเห็น