รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. สุปรีดี แดงสกุล

Supreedee Dangskul

ห้องทำงาน / Office       MB2320C
โทรภายใน / Telephone       135
อีเมล์ / Email       supreedee.dangskul@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) 2(2)1
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis


ใส่ความเห็น