รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. วัชรีพันธุ์ : :

อ.ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

Watchareepan Atiponrat

ห้องทำงาน / Office       MB2206
โทรภายใน / Telephone       121
อีเมล์ / Email       watchareepan.a@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 1 (คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2549

วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

Ph.D. (Mathematics), State University of New York at Buffalo, USA, 2015

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Knot Theory, Low-dimensional Topology

Topological groups

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 4
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0

P. Chaoha, W. Atiponrat, Virtually stable maps and their fixed point sets, J. Math. Anal. Appl. 359 (2009) 536–542 .

W. Atiponrat, An obstruction to decomposable exact Lagrangian fillings, arXiv:1512.08056v1

W. Atiponrat, (4,-(2n+5))-torus knot with only 1 normal ruling, arXiv:1512.08057v2

W. Atiponrat, Topological gyrogroups: Generalization of topological groups, Topology and its applications, 224C (2017), 73-82.


ใส่ความเห็น