รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. ปิยฉัตร : :

อ.ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Piyashat Sripratak

ห้องทำงาน / Office       MB2227
โทรภายใน / Telephone       155
อีเมล์ / Email       psripratak@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 3
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0


ใส่ความเห็น