รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. กฤษฎา : :

อ.ดร. กฤษฎา สังขนันท์

Kritsada Sangkhanan

ห้องทำงาน / Office       MB2104
โทรภายใน / Telephone       111
อีเมล์ / Email       kritsada.s@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Transformation Semigroups

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 7


ใส่ความเห็น