รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

Nattapol Ploymaklam

ห้องทำงาน / Office       MB2225
โทรภายใน / Telephone       157
อีเมล์ / Email       nploymaklam@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

B.A.(Mathematics and Linguistics), Swarthmore College, USA, 2006

M.S.(Mathematics), Drexel University, USA, 2008

Ph.D.(Applied Mathematics), Iowa State University, USA, 2014

หัวข้องานวิจัย

Numerical analysis

ผลงานตีพิมพ์


ใส่ความเห็น