รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. นราวดี : :

อ.ดร. นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์

Narawadee Phudolsitthiphat

ห้องทำงาน / Office       MB2223
โทรภายใน / Telephone       159
อีเมล์ / Email       narawadee_n@hotmail.co.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 10
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 6


ใส่ความเห็น