รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์

Wannasiri Wannasit

ห้องทำงาน / Office       MB2207
โทรภายใน / Telephone       162
อีเมล์ / Email       wannasiri.w@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) 4(2)4
งานวิจัย mathscinet 6
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0


ใส่ความเห็น