รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. เป็นหญิง : :

อ.ดร. เป็นหญิง โรจนกุล

Penying Rochanakul

ห้องทำงาน / Office       MB2229
โทรภายใน / Telephone       153
อีเมล์ / Email       rochanakul.penying@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0


ใส่ความเห็น