รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. ปรียานุช : :

อ.ดร. ปรียานุช โหนแหยม

Preeyanuch Honyam

ห้องทำงาน / Office       MB 2205
โทรภายใน / Telephone       158
อีเมล์ / Email       preeyanuch.h@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

ป. บัณฑิต (การสอน), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550

วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Algebra
Semigroup

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 10


ใส่ความเห็น