รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ปรียานุช โหนแหยม

Preeyanuch Honyam

ห้องทำงาน / Office       MB 2205
โทรภายใน / Telephone       158
อีเมล์ / Email       preeyanuch.h@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

ป. บัณฑิต (การสอน), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550

วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Algebra
Semigroup

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) 7(17)
งานวิจัย mathscinet 7
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 8


ใส่ความเห็น