รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. อัญชลี : :

อ.ดร. อัญชลี เข็มเพ็ชร์

Anchalee Khemphet

ห้องทำงาน / Office       MB2205
โทรภายใน / Telephone       120
อีเมล์ / Email       anchalee.k@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548

M.S.(Mathematics), Iowa State University, USA, 2008

Ph.D.(Mathematics), Iowa State University, USA, 2012

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 2


ใส่ความเห็น