รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว ผศ.ดร. ภาคภูมิ : :

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

Parkpoom Phetpradap

ห้องทำงาน / Office       MB2222
โทรภายใน / Telephone       160
อีเมล์ / Email       parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

BSc in Mathematics, University of Leeds, UK, 2006

MSc in Mathematics, University of Cambridge, UK, 2007

PhD in Mathematics, University of Bath, UK, 2011.

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Probability models

Financial Mathematics, Actuarial Sciences

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 5


ใส่ความเห็น