รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว น.ส. ฐิติรัตน์ : :

น.ส. ฐิติรัตน์ ทิพยมหิงษ์

Thitirat Tippayamahing

ห้องทำงาน / Office       MB2110
โทรภายใน / Telephone       103
อีเมล์ / Email       thitirat.t@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis butto


ใส่ความเห็น