รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ธีรนุช สืบเจริญ

Teeranush Suebcharoen

ห้องทำงาน / Office       MB2206
โทรภายใน / Telephone       161
อีเมล์ / Email       teeranush.s@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์

1) Suebcharoen, T.; Van Brunt, B.; Wake, G. C. Asymmetric cell division in a size-structured growth model. Differential Integral Equations 24 (2011), no. 7-8, 787–799, 35F15 (30B50 35Q92 92C37)

2) Suebcharoen, T.; Satiracoo, P.; Wake, Graeme C. Distributed delay logistic equations with harvesting. Differential Integral Equations 22 (2009), no. 3-4, 321–337. (Reviewer: Eva S?nchez), 92D25 (34K18 34K20 37N25)


ใส่ความเห็น