รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ณัฐวัชร์ สนธิชัย

Nattawat Sontichai

ห้องทำงาน / Office       MB2308A
โทรภายใน / Telephone       145
อีเมล์ / Email       nuttawat.s@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) le> table {
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0


ใส่ความเห็น