รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. สันติ : :

ผศ.ดร. สันติ ทาเสนา

Santi Tasena

ห้องทำงาน / Office       MB2303
โทรภายใน / Telephone       164
อีเมล์ / Email       santi.tasena@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

2003 B.Sc.(Mathematics), Chiang Mai University, Thailand

2006 M.S. (Mathematics), New mexico State University, U.S.

2011 Ph.D. (Mathematics), Cornell University, U.S.

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 13
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis butto

1) Dhompongsa, S.; Kaewkhao, A.; Tasena, S.On a generalized James constant. (English summary) J. Math. Anal. Appl. 285 (2003), no. 2, 419–435. 46B20


ใส่ความเห็น