รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. สันติ ทาเสนา

Santi Tasena

ห้องทำงาน / Office       MB2303
โทรภายใน / Telephone       164
อีเมล์ / Email       santi.tasena@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

2003 B.Sc.(Mathematics), Chiang Mai University, Thailand

2006 M.S. (Mathematics), New mexico State University, U.S.

2011 Ph.D. (Mathematics), Cornell University, U.S.

หัวข้องานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

1) Dhompongsa, S.; Kaewkhao, A.; Tasena, S.On a generalized James constant. (English summary) J. Math. Anal. Appl. 285 (2003), no. 2, 419–435. 46B20


ใส่ความเห็น