รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. ธเนศร์ : :

ผศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

Thaned Rojsiraphisal

ห้องทำงาน / Office       MB2305
โทรภายใน / Telephone       117
อีเมล์ / Email       thaned@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดลม, 2540

M.Sc. (Mathematics) 2544 Oregon State University, Oregon USA

M.Sc. (Applied Mathematics) 2547 University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

Ph.D. (Applied Mathematics) 2550 University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Control Theory

data analysis, mathematical model

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 6
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 11

1) Rojsiraphisal, Thaned; Niamsup, PiyapongExponential stability of certain neutral differential equations. (English summary) Appl. Math. Comput. 217 (2010), no. 8, 3875–3880. 34K20 (34K40)

• S. Yimnet, B. Wongsaijai, T. Rojsiraphisal, K. Poochinapan (2016), Numerical Implementation for solving the symmetric regularized long wave equation, Applied Mathematics and Computation, 273, 809-825.
• T. Rojsiraphisal, J. Puangmalai, (2014), An improved finite-time stability and stabilization of linear system with constant delay, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 154769, 7 pages. doi:10.1155/2014/154769.
• P. Keadnarmol, T. Rojsiraphisal (2014), Globally exponenti


ใส่ความเห็น