รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. หทัยรัตน์ : :

ผศ.ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

Hatairat Yingtaweesittikul

ห้องทำงาน / Office       MB2204
โทรภายใน / Telephone       152
อีเมล์ / Email       h_yingtawee@hotmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Fixed Point theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 7
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 6

1) Dhompongsa, S.; Takahashi, W.; Yingtaweesittikul, H. Weak convergence theorems for equilibrium problems with nonlinear operators in Hilbert spaces. Fixed Point Theory 12 (2011), no. 2, 309–320, 47J25 (47H20 49J40)

2) Iemoto, Shigeru; Takahashi, Wataru; Yingtaweesittikul, Hatairat Nonlinear operators, fixed points and completeness of metric spaces. Fixed point theory and its applications, 93–101, Yokohama Publ., Yokohama, 2010. (Reviewer: Talat Nazir), 54H25 (47H10)

3) Dhompongsa, S.; Yingtaweesittikul, H. Fixed points for multivalued mappings and the metric completeness. Fixed Point Theory Appl. 2009, Art. ID 972395, 15 pp, 54H25 (54C60)

4) Dhompongsa, S.; Yingtaweesittikul, H. Diametrically contractive multivalued mappings. Fixed Point Theory Appl. 2007, Art. ID 19745, 7 pp, 54C60 (54H25)


ใส่ความเห็น