รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. อรรถพล แก้วขาว

Attapol Kaewkhao

ห้องทำงาน / Office       MB2109
โทรภายใน / Telephone       126
อีเมล์ / Email       akaewkhao@yahoo.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

กศ.บ. (คณิตศาสตร์), ม.บูรพา, 2543

วท.ด. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2548

หัวข้องานวิจัย

Analysis

ผลงานตีพิมพ์

1) Dhompongsa, S.; Kaewkhao, A.; Panyanak, B. On Kirk’s strong convergence theorem for multivalued nonexpansive mappings on CAT(0) spaces. Nonlinear Anal. 75 (2012), no. 2, 459–468, 47J25 (47H09)

2) Kaewcharoen, Anchalee; Kaewkhao, Attapol Common fixed points for single-valued and multi-valued mappings in G-metric spaces. Int. J. Math. Anal. (Ruse) 5 (2011), no. 33-36, 1775–1790, 47H10 (54H25)

3) Kaewkhao, A.; Sokhuma, K. Remarks on asymptotic centers and fixed points. Abstr. Appl. Anal. 2010, Art. ID 247402, 5 pp. (Reviewer: Tom?s Dom?nguez Benavides), 46B20 (47H10)

4) Sokhuma, K.; Kaewkhao, A. Ishikawa iterative process for a pair of single-valued and multivalued nonexpansive mappings in Banach spaces. Fixed Point Theory Appl. 2010, Art. ID 618767, 9 pp, 47J25 (47H10)

5) Dhompongsa, S.; Fupinwong, W.; Kaewkhao, A. Common fixed points of a nonexpansive semigroup and a convergence theorem for Mann iterations in geodesic metric spaces. Nonlinear Anal. 70 (2009), no. 12, 4268–4273, 47H10 (47H09 47H20 54H25)

6) Dhompongsa, S.; Inthakon, W.; Kaewkhao, A. Edelstein’s method and fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings. J. Math. Anal. Appl. 350 (2009), no. 1, 12–17. (Reviewer: Enrique Llorens Fuster), 47H10

7) Kaewkhao, Attapol Corrigendum to: “The James constant, the Jordan-von Neumann constant, weak orthogonality, and fixed points for multivalued mappings” [J. Math. Anal. Appl. 333 (2007), no. 2, 950–958; MR2331706]. J. Math. Anal. Appl. 338 (2008), no. 2, 1494, 46B20 (47H04 47H10)

8) Kaewkhao, A.; Wichiramala, W. Shortest enclosures for four regions of given areas. Thai J. Math. 5 (2007), no. 3, Special issue, 127–146. (Reviewer: Fei-Tsen Liang), 53A10 (49Q10)

9) Dhompongsa, S.; Kaewkhao, A. An inequality concerning the James constant and the weakly convergent sequence coefficient. J. Nonlinear Convex Anal. 8 (2007), no. 2, 325–333. (Reviewer: Jan Rycht??), 46B20 (46B08 47H10)

10) Kaewkhao, Attapol The James constant, the Jordan-von Neumann constant, weak orthogonality, and fixed points for multivalued mappings. J. Math. Anal. Appl. 333 (2007), no. 2, 950–958. (Reviewer: Javier Alonso), 46B20 (47H04 47H10)


ใส่ความเห็น