รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. วารุนันท์ : :

ผศ.ดร. วารุนันท์ อินถาก้อน

Warunun Inthakon

ห้องทำงาน / Office       MB2232
โทรภายใน / Telephone       150
อีเมล์ / Email       w_inthakon@hotmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ศษ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญทอง) (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2548

วท.ด. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2553

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Fixed Point Theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 9
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 9

1) Dhompongsa, S.; Inthakon, W.; Takahashi, W. A weak convergence theorem for common fixed points of some generalized nonexpansive mappings and nonspreading mappings in a Hilbert space. Optimization 60 (2011), no. 6, 769–779, 47H09 (47H10 49J40)

2) Dhompongsa, S.; Inthakon, W.; Takahashi, W. Strong and weak convergence theorems for equilibrium problems and generalized nonexpansive mappings in Banach spaces. Fixed point theory and its applications, 39–54, Yokohama Publ., Yokohama, 2010. (Reviewer: Xiaolong Qin), 47J25 (47H09 47H10)

3) Dhompongsa, S.; Inthakon, W. Note on the (DL)-condition and the separability of Banach spaces. Nonlinear analysis and convex analysis, 37–51, Yokohama Publ., Yokohama, 2010. (Reviewer: Tom?s Dom?nguez Benavides), 46B20 (47H09)

4) Inthakon, W.; Dhompongsa, S.; Takahashi, W. Strong convergence theorems for maximal monotone operators and generalized nonexpansive mappings in Banach spaces. J. Nonlinear Convex Anal. 11 (2010), no. 1, 45–63, 47J25 (47H05 47H09 47H10)

5) Dhompongsa, S.; Inthakon, W.; Kaewkhao, A. Edelstein’s method and fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings. J. Math. Anal. Appl. 350 (2009), no. 1, 12–17. (Reviewer: Enrique Llorens Fuster), 47H10


ใส่ความเห็น