รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. วรพงศ์ : :

ผศ.ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

Worapong Fupinwong

ห้องทำงาน / Office       MB2307
โทรภายใน / Telephone       130
อีเมล์ / Email       g4865050@hotmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2548

วท.ด.(คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2553

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 2

1) Dhompongsa, S.; Fupinwong, W.; Lawton, W. Fixed point properties of C?-algebras. J. Math. Anal. Appl. 374 (2011), no. 1, 22–28. (Reviewer: Ali ?lger), 46L05 (47H09 47H10 47L05)

2) Butsan, T.; Dhompongsa, S.; Fupinwong, W. Schuader’s conjecture on convex metric spaces. [Schauder’s conjecture on convex metric spaces] J. Nonlinear Convex Anal. 11 (2010), no. 3, 527–535. (Reviewer: Bel?n L?pez Brito), 54H25 (46B25 47H10 52A07 54E45)

3) Dhompongsa, S.; Fupinwong, W.; Takahashi, W.; Yao, J.-C. Fixed point theorems for nonlinear mappings and strict convexity of Banach spaces. J. Nonlinear Convex Anal. 11 (2010), no. 1, 175–183, 47H10 (46B20 47H05)

4) Fupinwong, W.; Dhompongsa, S. The fixed point property of unital abelian Banach algebras. Fixed Point Theory Appl. 2010, Art. ID 362829, 13 pp. (Reviewer: A. T.-M. Lau), 47H10 (46J10)

5) Dhompongsa, S.; Fupinwong, W.; Kaewkhao, A. Common fixed points of a nonexpansive semigroup and a convergence theorem for Mann iterations in geodesic metric spaces. Nonlinear Anal. 70 (2009), no. 12, 4268–4273, 47H10 (47H09 47H20 54H25)


ใส่ความเห็น