รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. เฉลิมพล : :

ผศ.ดร. เฉลิมพล บุญปก

Asst. Prof. Dr. Chalermpon Bunpog

ห้องทำงาน / Office       MB2308F
โทรภายใน / Telephone       149
อีเมล์ / Email       bchalempon@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Distribution (Generalized functions) Theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 8
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 8

1) Bunpog, Chalermpon Cauchy problem of the $\triangle(\square^k)$ operator related to the diamond operator and the Laplace operator iterated $k$ times. J. Comput. Anal. Appl. 13 (2011), no. 2, 264–271, 35L30 (35A08 46F10)

2) Kananthai, A.; Bunpog, C. On the delta hedging related to the eigenvalues and the interest rate of the Black-Scholes equation. Int. J. Pure Appl. Math. 65 (2010), no. 4, 489–500, 91G30 (35C05 35K10 91G20)

3) Bunpog, Chalermpon; Kananthai, Amnuay On the Green function of the $(\diamondsuit_B+m^4)^k$ operator related to the Bessel-Helmholtz operator and the Bessel Klein-Gordon operator. J. Appl. Funct. Anal. 4 (2009), no. 1, 10–19, 47F05 (35A08 46F10)

4) Chalermpon, B.; Kananthai, A. Green’s identity, fundamental solution and Dirichlet problem of the diamond operator. Far East J. Appl. Math. 31 (2008), no. 1, 27–39, 35L82 (35A08 46F10)


ใส่ความเห็น