รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ภักดี เจริญสวรรค์

Phakdi Charoensawan

ห้องทำงาน / Office       MB2308B
โทรภายใน / Telephone       146
อีเมล์ / Email       chocobomovie@hotmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

หัวข้องานวิจัย

Fixed Point Theory

ผลงานตีพิมพ์

1) Chaoha, P.; Chanthorn, P. Fixed point sets through iteration schemes. J. Math. Anal. Appl. 386 (2012), no. 1, 273–277, 47H10 (47J25)

2) Chaoha, P.; Chanthorn, P. Convergence and fixed point sets of generalized homogeneous maps. Thai J. Math. 5 (2007), no. 2, 281–289, 47H10 (54H25)


ใส่ความเห็น