รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. ภักดี : :

ผศ.ดร. ภักดี เจริญสวรรค์

Phakdi Charoensawan

ห้องทำงาน / Office       MB2308B
โทรภายใน / Telephone       146
อีเมล์ / Email       chocobomovie@hotmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Fixed Point Theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 24
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 21

1) Chaoha, P.; Chanthorn, P. Fixed point sets through iteration schemes. J. Math. Anal. Appl. 386 (2012), no. 1, 273–277, 47H10 (47J25)

2) Chaoha, P.; Chanthorn, P. Convergence and fixed point sets of generalized homogeneous maps. Thai J. Math. 5 (2007), no. 2, 281–289, 47H10 (54H25)


ใส่ความเห็น