รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. สายัญ : :

ผศ.ดร. สายัญ ปันมา

Sayan Panma

ห้องทำงาน / Office       MB2308E
โทรภายใน / Telephone       148
อีเมล์ / Email       panmayan@yahoo.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2545

วท.ม. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2547

วท.ด. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2550

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Algebraic Graph Theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 20

1) Meksawang, J.; Panma, S.; Knauer, U. Characterization of finite simple semigroup digraphs. Algebra Discrete Math. 12 (2011), no. 1, 53–68, 05C25 (05C20 20Mxx)

2) Promsakon, C.; Panma, S. Functorial properties of endo-Cayley constructions. Far East J. Math. Sci. (FJMS) 51 (2011), no. 1, 1–15. (Reviewer: Yanfeng Luo), 05C25 (05C20 05C76 18B05 20M99)

3) Panma, S. Characterization of Cayley graphs of rectangular groups. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 535–543. (Reviewer: Jin-Xin Zhou), 05C25 (20B25)

4) Panma, S.; Knauer, U.; Arworn, Sr. On transitive Cayley graphs of strong semilattices of right (left) groups. Discrete Math. 309 (2009), no. 17, 5393–5403. (Reviewer: ?lvar Ibeas), 05C25 (06A12 20M99)

5) Panma, S.; Na Chiangmai, N.; Knauer, U.; Arworn, Sr. Characterizations of Clifford semigroup digraphs. Discrete Math. 306 (2006), no. 12, 1247–1252, 05C20 (05C25)


ใส่ความเห็น