รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ภรัณยู จันทร

Pharunyou Chanthorn

ห้องทำงาน / Office       MB2306
โทรภายใน / Telephone       165
อีเมล์ / Email       shaqXshaq@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) 2(3)2
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis butto


ใส่ความเห็น